Lymfaterapialla on laaja-alainen vaikutus kehoon

Lymfaterapia ei ole vaihtoehtohoito

Imusuonisto on yhtä tärkeä kuin verisuonisto. Imusuonten tehtävä on palauttaa ylimääräinen kudosneste taikaisin verenkiertoon ja huolehtia mm. proteenien, aineenvaihdutatuotteiden ja lymfosyyttien kierrätyksestä. Nykytietämyksen mukaan myös kudokseen filtroituneet vesimolekyylit ohjautuvat imusuoniston kautta takaisin verenkiertoon, mikä muutti näin Starlingin tasapainon mallia.

Manuaalisella lymfaterapialla saadaan hyviä tuloksia erilaisissa sairauden kuvissa, traumoissa ja kiputiloissa. Lymfaterapiasta on edelleen liian vähän tieteellistä tutkimustietoa ja monet tutkimukset lymfaterapiasta ovat olleet asetteluiltaan ja aineistoltaan kyseenalaisia.  Lymfaterapeuttien kokemustietoon ja potilaspalautteisiin perustuen lymfalla saadaan merkittäviä tuloksia mm:

 • leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen hoito (mm. polvi-, lonkka- ja kauneusleikkaukset)
 • vammat (murtumien jälkitilojen, mustelmien ja arpikudosten hoito sekä palo – ja urheiluvammat)
 • reumaattiset turvotukset (mm. EDS)
 • päänalueen sairaudenkuvat (mm. poskiontelon tulehdukset, päänsärky, aivovammat)
 • kivunhoito
 • laskimon vajaatoiminta, säärihaava
 • stressioireyhtymä

Alkuperäinen Dr Vodder Manuaalinen Lymfaterapia (ML)

Alkuperäinen Dr Vodder Manuaalinen Lymfaterapia (ML), on tanskalaisten Emil ja Estrid Vodderin 1930-luvulla kehittämä systemaattinen ja selkeä hoitomenetelmä. Manuaalinen lymfaterapia toi hoitoon täysin uudenlaisia otteita. Ne ovat kevyitä, pumppaavia, tyhjentäviä ja ovaalinen muotoisia liikkeitä. Tekniikka on muista manuaalisista hoitotekniikoista poikkeava. Mikä tekee tästä tekniikasta niin poikkeavan? Dr. Vodder puhui työskentelystä “with the skin” eli kontakti säilyy koko ajan ihossa.  Tekniikassa on paineen vaihtelulla ja niin sanotulla nolla-vaiheella (kudos palautuu) tärkeä osuus: muodostuu pumppausefekti. Näin saadaan vaikutus pinnallisten imuhiussuonten kautta koko imusuonijärjestelmään ja ihon mekanoreseptoreiden, pienten hermopäätteiden kautta parasympaattiseen hermostoon.

Vaikean ja kevyen otteen hallinta vaatii runsaasti harjoittelua.

Katso videot lymfaterapian otteista: Hildegard Wittlinger demonstrates the Basic techniques in English.

Kokonaisvaltainen Lymfaterapia (CDT=Combined Decongestive Therapy)

Manuaalinen lymfaterapia (ML) käsitteenä usein ymmärretään valitettavasti ainoastaan manuaalisena työnä, mutta siihen kuuluvat ehdottomasti myös kompressiohoito (sidonta ja lääkinnälliset hoitotuotteet, kuten sukat, hihat, paidat ja bermudat), turvotusta vähentävät harjoitteet ja infektioita ehkäisevä ihonhoito.

Mentaalinen tuki on lymfödeemapotilaille myös todella tärkeä osa-alue lymfaterapiassa.

Turvotus ei ole diagnoosi, vaan se on oire kehossa olevasta häiriöstä. Tätä häiriötä ei useinkaan lähdetä selvittämään, sillä turvotuksen etiologia ja sen syyt ovat valitettavasti vielä terveydenhuollossamme tuntematonta aluetta.

Linkkejä
Lymfaturvotus: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/2/duo11467
Uutta imua lymfasuoniston biologiaan: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1998/4/duo80087
History of Dr. Emil Vodder and the Manual Lymph Drainage: https://www.lymphedema-clinic.com/manual-lymph-drainage.html

KELA:n korvaama lymfaterapia

Kela korvaa lymfaterapian, kun lääkäri on todennut lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan ödeeman (turvotuksen) ja antanut lähetteen hoitoon seuraavissa tilanteissa:

 • Rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide
 • Nivustaipeeseen, lantioon, kainaloon tms. kohdennettu sädehoito
 • Krooninen ihoinfektio, yleensä ruusu (erysipelas)
 • Synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö eli primäärinen lymfödeema

Korvausta myönnetään kaikille syöpädiagnoosin saaneille potilaille, joille on tullut hoidosta johtuen vaurioita imusuonistoon. Lääkäri kirjoittaa lähetteen lymfaterapiaan osana syövän jälkihoitoa.

Em. kriteereillä sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / kunnat yleensä antavat maksusitoumuksen tai palvelusetelin lymfaterapiaan. Kyseiset diagnoosit oikeuttavat saamaan myös kunnan korvaamana lääkinnälliset hoitotuotteet eli kompressiotuotteet (esim. sukat, hihat) turvonneeseen raajaan/kehon osaan.

Vakuutusyhtiöt korvaavat usein myös esim. työ- ja liikennetapaturmissa lääkärin määräämän lymfaterapian ja tarvittavat kompressiotuotteet. Kunhan vaan osataan hakea maksusitoumusta!

Lymfaterapialla hoidetaan proteiinipitoisia turvotuksia. Kaikki turvotukset eivät ole lymfaterapialla hoidettavia, kuten esimerkiksi:

 • sydänperäiset turvotukset (hoitamaton sydämen vajaatoiminta)
 • hoitamaton syöpä
 • akuutti infektio (viruksen, bakteerin aiheuttama tulehdus)
 • akuutti laskimotukos

“The lymphatic system is the most important organic system of human and animal life.”

Emil Vodder