Lymfaterapia

LYMFATERAPIA

Alkuperäinen Vodder -lymfaterapia on tanskalaisten Emil ja Estrid Vodderin 1930-luvulla kehittämä systemaattinen hoitomenetelmä. Tekniikka on muista manuaalisista hoitotekniikoista poikkeava sillä siinä työskennellään, kuten Vodder on sen ilmaissut, “with the skin”.

Lymfaterapia tekniikassa kudosta, ihoa, liikutetaan kolmeen eri suuntaan, paineen samalla vaihtuessa. Näin saadaan laaja venytysärsyke ihoon, sidekudokseen ja sen eri rakenteisiin ja osiin. Pinnallinen imusuonisto reagoi kevyeeseen, pumppaavaan manuaaliseen käsittelyyn aktivoiden näin koko imusuonijärjestelmän myös syvyydessä. Lymfaterapiatekniikalla huolletaan kokonaisvaltaisesti sidekudosta. Ihon tuntoreseptoreiden kautta myös parasympaattinen hermosto aktivoituu vaikuttaen mm. kipuun sekä kehoa elvyttäen monin eri tavoin. Tekniikan hallitseminen vaatii käden ja kudoksen saumatonta yhteistyötä.

Kokonaisvaltainen Lymfaterapia
CDT=Combined Decongestive Therapy


Lymfaterapia hoitomuotona tarkoittaa:

• manuaalisen lymfaterapian
• kompressiohoidon (sidonta ja lääkinnälliset hoitotuotteet)
• liikehoidon
• ihonhoidon
• ravinnon opastuksen

Lymfaterapia vaikuttaa parasympaattiseen hermostoon (kipuun, elvyttää ja rauhoittaa kehoa) ja siinä otetaan potilas kokonaisvaltaisesti huomioon, myös mentaalinen puoli.

Vaikean ja kevyen otteen hallinta vaatii runsaasti harjoittelua.

Uskon, että viime vuosien tutkimukset imusuonijärjestelmän toiminnasta ja fysiologiasta (aivojen glymfaattisen järjestelmän löytyminen, kudosnesteen poistuminen 100 % imusuoniston kautta) vaikuttavat siihen, että lymfaterapian käyttö lääkkeettömänä hoitomuotona tulee lisääntymään.

Hyödyllisiä linkkejä
Tietoa lymfaturvotuksesta, Duodecim -lehti.
Uutta imua lymfasuoniston biologiaan.
History of Dr. Emil Vodder and the Manual Lymph Drainage.
Lääkärilehden artikkeli - "Nestettä korvien välissä"
Wittlingerin klinikka, ylä-, ja alaraajan itsesidontavideot.

Imusuonisto, turvotus ja lymfaterapia

Videolla käsitellään turvotusta, miksi ja miten se kehittyy sekä kerrotaan imusuonijärjestelmästä ja lymfaterapiasta. Asiantuntijana Vodder-lymfaterapeutti ja -kouluttaja Tarja Kokkonen.