Lymfaterapialla on laaja-alainen vaikutus kehoon

Imusuonisto on yhtä tärkeä kuin verisuonisto. Imusuonten tehtävä on palauttaa ylimääräinen kudosneste taikaisin verenkiertoon ja huolehtia mm. proteenien, aineenvaihdutatuotteiden ja lymfosyyttien kierrätyksestä. Nykytietämyksen mukaan myös kudokseen filtroituneet vesimolekyylit ohjautuvat imusuoniston kautta takaisin verenkiertoon, mikä muutti näin Starlingin tasapainon mallia.

MLD = Manual Lymph Drainage (Manuaalinen Lymfaterapia)

Alkuperäinen Dr Vodder Manuaalinen Lymfaterapia (ML), on tanskalaisten Emil ja Estrid Vodderin 1930-luvulla kehittämä systemaattinen ja selkeä hoitomenetelmä. Manuaalinen lymfaterapia toi hoitoon täysin uudenlaisia otteita. Ne olivat kevyitä, pumppaavia, tyhjentäviä ja ovaalinen muotoisia liikkeitä. Tekniikka on muista manuaalisista hoitotekniikoista poikkeava. Vaikean ja kevyen otteen hallinta vaatii runsaasti harjoittelua. Katso videot lymfaterapian otteista: Hildegard Wittlinger demonstrates the Basic techniques in English.

CDT = Combined Decongestive Therapy (Kokonaisvaltainen Lymfaterapia)

Manuaalinen lymfaterapia (MLD) käsitteenä usein ymmärretään ainoastaan itse terapiana, mutta siihen kuuluu ehdottomasti myös kompressiohoito (sidonta ja lääkinnälliset hoitotuotteet, kuten sukat, hihat, paidat ja bermudat), turvotusta vähentävät harjoitteet ja infektioita ehkäisevä ihonhoito.

Turvotus ei ole diagnoosi, vaan se on oire kehossa olevasta häiriöstä. Tätä häiriötä ei lähdetä selvittämään, koska turvotusta ei usein huomata, johtuen osaltaan imusuoniston ja imujärjestelmän anatomian ja fysiologian tuntemattomuudesta.

Linkkejä:

Lymfaturvotus: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/2/duo11467
Uutta imua lymfasuoniston biologiaan: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1998/4/duo80087
History of Dr. Emil Vodder and the Manual Lymph Drainage: https://www.lymphedema-clinic.com/manual-lymph-drainage.html

KELA:n korvaama lymfaterapia

Lymfaterapia ei ole vaihtoehtohoito

Kela korvaa lymfaterapian, kun lääkäri on todennut lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan ödeeman (turvotuksen) ja antanut lähetteen hoitoon seuraavissa tilanteissa:

 • Rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide (lisäksi mm. gynekologiset syövät, kasvojen alueen syövät ym.)
 • Nivustaipeeseen, lantioon, kainaloon tms. kohdennettu sädehoito
 • Krooninen ihoinfektio, yleensä ruusu (erysipelas)
 • Synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö eli primäärinen lymfödeema (imusuonia on liian vähän tai ne ovat kehittyneet huonosti). Hoidon tarve voi ilmentyä jo vauvaiässä, murrosikäisenä tai myöhemmällä iällä.

Em. kriteereillä sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / kunnat yleensä antavat maksusitoumuksen tai palvelusetelin lymfaterapiaan. Kyseiset diagnoosit oikeuttavat saamaan myös kunnan korvaamana lääkinnälliset hoitotuotteet eli kompressiotuotteet (esim. sukat, hihat) turvonneeseen raajaan/kehon osaan.

Vakuutusyhtiöt korvaavat usein myös esim. työ- ja liikennetapaturmissa lääkärin määräämän lymfaterapian ja tarvittavat kompressiotuotteet. Kunhan vaan osataan hakea maksusitoumusta!

Lymfaterapialla hoidetaan proteiinipitoisia turvotuksia. Kaikki turvotukset eivät ole lymfaterapialla hoidettavia, kuten esimerkiksi:

 • sydänperäiset turvotukset (hoitamaton sydämen vajaatoiminta)
 • hoitamaton syöpä
 • akuutti infektio (viruksen, bakteerin aiheuttama tulehdus)
 • akuutti laskimotukos

Ei KELA:n korvaama turvotuksen hoito

Manuaalisella lymfaterapialla saadaan hyviä tuloksia monissa erilaisissa sairauden kuvissa, traumoissa ja kiputiloissa. Lymfaterapiasta on edelleen liian vähän tieteellistä tutkimustietoa ja monet tutkimukset lymfaterapiasta ovat olleet asetteluiltaan ja aineistoltaan kyseenalaisia.  Lymfaterapeuttien kokemustietoon ja potilaspalautteisiin perustuen lymfalla saadaan merkittäviä tuloksia mm:

 • leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen hoito (mm. polvi-, lonkka-ja kauneusleikkaukset)
 • vammat (murtumien jälkitilojen, mustelmien ja arpikudosten hoito, palo – ja urheiluvammat)
 • reumaattiset turvotukset (mm. EDS)
 • päänalueen sairaudenkuvat (mm. poskiontelon tulehdukset, päänsärky, aivovammat)
 • kivunhoito
 • laskimon vajaatoiminta, säärihaava
 • stressioireyhtymä

“The lymphatic system is the most important organic system of human and animal life.”

Emil Vodder